لیست قیمت محصولات موجود تکوین اندیشه برتر
عکسنامقیمت
مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8245Q Dual-Band2,500,000 تومان
مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8245Q2 Dual-Band2,200,000 تومان
مودم سیپ ترانک تاینت مدل GNTU1520/404

مودم سیپ ترانک تاینت مدل GNTU1520/408

دستگاه لاین ترمینال هواوی مدل Huawei Optix Metro 1000تماس بگیرید
دستگاه ONU هواوی مدل MA5626 24 Portتماس بگیرید
دستگاه ONU هواوی مدل MA5626 16 Portتماس بگیرید
دستگاه ONU هواوی مدل MA5626 8 Portتماس بگیرید
سوییچ شبکه CISCO مدل WS-C3750X-24S-Sتماس بگیرید
سوییچ شبکه BDCOM مدل S3740تماس بگیرید
شلف OLT هواوی مدلMA-5600تماس بگیرید
سوییچ شبکه BDCOM مدل S3756تماس بگیرید
تی وی باکس شیائومی مدل Mi Box 4K MDZ-22-AB

تی وی باکس شیائومی مدل Mi Box S MDZ-22-AB

سوییچ شبکه CISCO مدل WS-C3750X-12S-Sتماس بگیرید
مودم فیبر نوری هواوی مدل EG8145V5 Dual-Band2,250,000 تومان
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-SC UPC/UPC Duplex SM 2mm با روکش LSZH85,020 تومان | 95,141 تومان
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-SC UPC/APC Simplex SM 2mm با روکش LSZH38,461 تومان
دستگاه DSLAM هواوی مدل MA-5616From 9,000,000 تومان
دستگاه ONU هواوی مدل MA5620 16 Portتماس بگیرید
دستگاه ONU هواوی مدل MA5620 24 Portتماس بگیرید
دستگاه ONU هواوی مدل MA5620 8Portتماس بگیرید
مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8546M-2dbتماس بگیرید
مدیا کانورتر TAINET مدل ENTU 763C-GE کارتیتماس بگیرید
گیت وی ویپ گرند استریم مل GXW4104تماس بگیرید
گیت وی ویپ گرند استریم مل GXW 4108تماس بگیرید
گیت وی ویپ گرند استریم مل GXW 4008تماس بگیرید
Placeholderگیت وی ویپ گرند استریم ملGXW 4216تماس بگیرید
Placeholderآی پی فون گرند استریم مدل GXP 1760تماس بگیرید
آی پی فون گرند استریم مدل GXP 2130تماس بگیرید
آی پی فون گرند استریم مدل GXP2140تماس بگیرید
آی پی فون گرند استریم مدل GXP 2160تماس بگیرید
آی پی فون گرند استریم مدل GXP 2170تماس بگیرید
آی پی فون سیسکو مدل CP-7945Gتماس بگیرید
آی پی فون گرند استریم مدل GXP 1615تماس بگیرید
آی پی فون گرند استریم مدل GXP1625تماس بگیرید
آی پی فون گرند استریم مدل GXP1628تماس بگیرید
آی پی فون سیسکو مدل CP-7912Gتماس بگیرید
آی پی فون سیسکو مدل CP-7940Gتماس بگیرید
آی پی فون سیسکو مدل CP-7942Gتماس بگیرید
آی پی فون سیسکو مدل CP-7960Gتماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری PLC کاستی سانگیگ SC/APC 1×32تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری PLC کاستی سانگیگ SC/APC 1×16تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری PLC کاستی سانگیگ SC/APC 1×8تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری PLC کاستی سانگیگ SC/APC 1×4تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری PLC کاستی سانگیگ SC/APC 1×2تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری PLC کاستی سانگیگ SC/UPC 1×32تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری PLC کاستی سانگیگ SC/UPC 1×16تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری PLC کاستی سانگیگ SC/UPC 1×8تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری PLC کاستی سانگیگ SC/UPC 1×4تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری PLC کاستی سانگیگ SC/UPC 1×2تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/APC 1×32تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/APC 1×16تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/APC 1×8تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/APC 1×4تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/APC 1×2تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/UPC 1×32 468,700 تومان
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/UPC 1×16تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/UPC 1×8تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/UPC 1×4تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/UPC 1×2تماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/APC 1×32 12 رنگ669,571 تومان
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/APC 1×16 12 رنگ404,857 تومان
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/APC 1×8 12 رنگ233,571 تومان
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/APC 1×4 12 رنگ194,643 تومان
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/APC 1×2 12 رنگ171,286 تومان
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/UPC 1×32 12 رنگ669,571 تومان
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/UPC 1×16 12 رنگ 272,500 تومان
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/UPC 1×8 12 رنگ218,000 تومان
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/UPC 1×4 12 رنگ171,286 تومان
روتر شبکه میکروتیک مدل RB951Ui-2HnDتماس بگیرید
اسپلیتر فیبرنوری سانگیگ SC/UPC 1×2 12 رنگ152,600 تومان
روتر شبکه میکروتیک مدل RB951Ui-2nD Hapتماس بگیرید
روتر شبکه میکروتیک مدل RB912UAG-5HPnD-OUTتماس بگیرید
روتر شبکه میکروتیک مدل RBGrooveA-52HPnتماس بگیرید
روتر شبکه میکروتیک مدل RBLHG-5nDتماس بگیرید
روتر شبکه میکروتیک مدل ccr1036-12g-4s-emتماس بگیرید
روتر شبکه میکروتیک مدل RB1100ahx4 dude editionتماس بگیرید
روتر شبکه میکروتیک مدل RB2011UiAS-2HnD-INتماس بگیرید
روتر شبکه میکروتیک مدل RB951G-2HnDتماس بگیرید
روتر شبکه میکروتیک مدل HHEX lite RB750r2تماس بگیرید
روتر شبکه میکروتیک مدل HEX lite RB750Gr3تماس بگیرید
روتر شبکه میکروتیک مدل RB2011UiAS-RMتماس بگیرید
روتر شبکه میکروتیک مدل CCR1009-7G-1C-1Sتماس بگیرید
روتر شبکه سیسکو مدل 1941/K9تماس بگیرید
روتر سیسکو مدل 888/K9تماس بگیرید
روتر شبکه سیسکو مدل 3945/k9تماس بگیرید
شاسی هوشمند دسترسی به اترنت و ایوان تاینت مدل IEAC-16تماس بگیرید
مدیا کانورتر NETLINK مدل HTB-GSتماس بگیرید
سوییچ شبکه BDCOM مدل S25106,000,000 تومان
مدیا کانورتر TAINET مدل ENTU 763S-GE دسکتاپ3,300,000 تومان
مدیا کانورتر Planet مدل GT-905Aتماس بگیرید
مدیا کانورتر RapidCom مدل 4Eth-8E1تماس بگیرید
مدیا کانورتر RapidCom مدل 4Eth-16E1تماس بگیرید
مدیا کانورتر RapidCom مدل 4Eth-1E1تماس بگیرید
مدیا کانورتر RapidCom مدل 4Eth-4E1تماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ 12 رنگ LC/UPC MM OM3 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ FC/UPC 50/125 MM OM3 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ ST/UPC MM OM3 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ LC/UPC MM OM3 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ SC/UPC MM OM3 900μm با روکش LSZH261,600 تومان
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ SC/UPC MM 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ 12 رنگ LC/UPC MM 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ 12 رنگ SC/UPC MM 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ FC/UPC MM 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ LC/UPC MM 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ 12 رنگ SC/UPC SM 900μm با روکش LSZH205,543 تومان
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ 12 رنگ FC/UPC SM 900μm با روکش LSZH224,229 تومان
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ 12 رنگ LC/APC SM 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ 12 رنگ LC/UPC SM 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ 12 رنگ SC/APC SM 900μm با روکش LSZH214,886 تومان
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ LC/APC SM 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ LC/UPC SM 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ SC/APC OS2 900μm با روکش LSZH138,586 تومان | 220,491 تومان
باکس فیبرنوری FAT 4 coreتماس بگیرید
باکس فیبرنوری FAT 12/16 coreتماس بگیرید
باکس فیبرنوری FAT 12/24 coreتماس بگیرید
باکس فیبرنوری FAT 48/96 coreتماس بگیرید
مدیا کانورتر تاینت مدل FNTU-761SUتماس بگیرید
کارت کنترلی هواوی مدل MCUD1تماس بگیرید
کارت کنترلی هواوی مدل MCUDتماس بگیرید
باکس فیبرنوری ATB 8 coreتماس بگیرید
باکس فیبرنوری ATB 4 coreتماس بگیرید
باکس فیبرنوری ATB 1 coreتماس بگیرید
باکس فیبرنوری ATB 2 coreتماس بگیرید
باکس فیبرنوری OTO 2 Coreتماس بگیرید
باکس فیبرنوری ATB 2 Coreتماس بگیرید
تستر فیبر نوری Light Source اکسفو مدل FLS-300تماس بگیرید
تستر فیبر نوری power meter اکسفو مدل FPM-300تماس بگیرید
تستر فیبر نوری power meter اکسفو مدل FPM-600تماس بگیرید
پچ پنل فیبرنوری 96 کر سانگیگ 12x MTP-8 به 24x LC Quadتماس بگیرید
پچ پنل فیبرنوری 96 کر سانگیگ 12x MTP-8 به 24x LC Quadتماس بگیرید
پچ پنل فیبرنوری 12/24 کر سانگیگ FC/LC/SCتماس بگیرید
پچ پنل فیبرنوری 12/24 کر سانگیگ FCتماس بگیرید
پچ پنل فیبرنوری 96 /48 کر سانگیگ SC/LC/FCتماس بگیرید
پچ پنل فیبرنوری 48 کر سانگیگ SC/LC/FCتماس بگیرید
پچ پنل فیبرنوری 96 کر سانگیگ SC/LC/FCتماس بگیرید
پچ پنل فیبرنوری 48 کر سانگیگ SC/LC/FCتماس بگیرید
کارت کنترلی هواوی مدل CCUB (GE1A)تماس بگیرید
پچ پنل فیبرنوری 96 کر سانگیگ SC/LC/FCتماس بگیرید
پچ پنل فیبرنوری 12/24 کر سانگیگ FCتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ SC/UPC OS2 900μm با روکش LSZH97,010 تومان | 220,491 تومان
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ ST/UPC SM 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ FC/APC SM 900μm با روکش LSZHتماس بگیرید
دستگاه لاین ترمینال هواوی مدل OptiX OSN500تماس بگیرید
کارت کنترلی هواوی مدل CCUEتماس بگیرید
باکس فیبرنوری ATB 2کرتماس بگیرید
باکس فیبرنوری ODC اوت دور 144 کرتماس بگیرید
کابل فیبرنوری هوایی (ADSS) 12 SM تا 144 کرتماس بگیرید
کابل فیبرنوری کانالی (OCUC) 12 SM تا 144 کرتماس بگیرید
پچ پنل فیبرنوری 12/24 کر سانگیگ SC/LC/FCتماس بگیرید
کابل فیبرنوری خاکی (OBUC) 12 SM تا 144 کرتماس بگیرید
کابل دراپ فیبرنوری اوتدور 3 مهار سانگیگ 2/4/6/8 کر

تضعیف کننده فیبرنوری سانگیگ 10dB FC/APC Male-Female SMتماس بگیرید
تضعیف کننده فیبرنوری سانگیگ 7dB FC/APC Male-Female SMتماس بگیرید
تضعیف کننده فیبرنوری سانگیگ 5dB FC/APC Male-Female SMتماس بگیرید
تضعیف کننده فیبرنوری سانگیگ 7dB SC/UPC Male-Female SMتماس بگیرید
تضعیف کننده فیبرنوری سانگیگ 10dB SC/UPC Male-Female SMتماس بگیرید
تضعیف کننده فیبرنوری سانگیگ 10dB LC/UPC Male-Female SMتماس بگیرید
تضعیف کننده فیبرنوری سانگیگ 5dB SC/UPC Male-Female SMتماس بگیرید
تضعیف کننده فیبرنوری سانگیگ 7dB LC/UPC Male-Female SMتماس بگیرید
آداپتور فیبرنوری سانگیگ SC-SC UPC/UPC Duplex OM3367,486 تومان
آداپتور فیبرنوری سانگیگ SC-SC UPC/UPC Simplex OM3174,400 تومان
آداپتور فیبرنوری سانگیگ SC-SC UPC/UPC Simplex OM2تماس بگیرید
آداپتور فیبرنوری سانگیگ SC-SC UPC/UPC Duplex OM2361,257 تومان
تضعیف کننده فیبرنوری سانگیگ 5dB LC/UPC Male-Female SMتماس بگیرید
آداپتور فیبرنوری سانگیگ LC-LC UPC/UPC Quad OM3تماس بگیرید
آداپتور فیبرنوری سانگیگ LC-SC UPC/UPC Duplex OM3تماس بگیرید
آداپتور فیبرنوری سانگیگ LC-SC UPC/UPC Duplex OM2تماس بگیرید
آداپتور فیبرنوری سانگیگ SC-SC UPC/UPC Simplex SM168,171 تومان
آداپتور فیبرنوری سانگیگ SC-SC APC/APC Simplex SM168,171 تومان
آداپتور فیبرنوری سانگیگ SC-SC APC/APC Duplex SM361,257 تومان
آداپتور فیبرنوری سانگیگ LC-LC UPC/UPC Quad SM1,214,571 تومان
آداپتور فیبرنوری سانگیگ LC-SC UPC/UPC Duplex SMتماس بگیرید
آداپتور فیبرنوری سانگیگ FC-SC UPC/UPC Hybrid Simplex SM/MMتماس بگیرید
آداپتور فیبرنوری سانگیگ FC-FC UPC/UPC Simplex SM/MMتماس بگیرید
آداپتور فیبرنوری سانگیگ FC-FC UPC/UPC Simplex SM/MMتماس بگیرید
آداپتور فیبرنوری سانگیگ LC-LC APC/APC Duplex SM218,623 تومان
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ MTP male to MTP male OM3 با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ MTP male to LC UPC Duplex OM3 با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ MTP Female to MTP Female OM3 MM با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ MTP Female to LC UPC Duplex OM3 با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ ST-ST UPC/UPC Duplex OM3 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ ST-LC UPC/UPC Duplex OM3 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-ST UPC/UPC Duplex OM3 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-SC UPC/UPC Duplex OM3 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-LC UPC/UPC Duplex OM3 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-FC UPC/UPC Duplex OM3 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-LC UPC/UPC Duplex OM3 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-FC UPC/UPC Duplex OM3 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ FC-FC UPC/UPC Duplex OM3 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ ST-ST UPC/UPC Duplex MM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-ST UPC/UPC Duplex MM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
آداپتور فیبرنوری سانگیگ LC-LC APC/APC Quad SMتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-FC UPC/UPC Duplex MM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-SC UPC/UPC Duplex MM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-SC UPC/UPC Duplex MM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ FC-FC UPC/UPC Duplex MM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-FC UPC/UPC Duplex MM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-LC UPC/UPC Duplex MM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-SC UPC/APC Simplex SM 3mm با روکش LSZH 20,710 تومان
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-SC APC/APC Simplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-SC UPC/UPC Simplex SM 2mm با روکش LSZH 1.5 متری70,071 تومان
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-FC UPC/APC Simplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-FC UPC/UPC Simplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-SC UPC/APC Simplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-LC APC/APC Simplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-LC UPC/UPC Simplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ FC-FC UPC/UPC Simplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ FC-FC APC/APC Simplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-FC UPC/UPC Simplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-FC UPC/APC Duplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-FC UPC/UPC Duplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
کابل دراپ فیبرنوری ایندور 2 مهار سانگیگ 2/4/6/8 کرتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ FC-FC UPC/UPC Duplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-SC APC/APC Duplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-LC UPC/APC Duplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-FC UPC/UPC Duplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-LC UPC/APC Duplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-SC UPC/UPC Duplex SM 2mm با روکش LSZH63,843 تومان | 95,141 تومان
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ SC-SC UPC/APC Duplex SM 2mm با روکش LSZHتماس بگیرید
مودم سیپ ترانک تاینت مدل COMET 1634تماس بگیرید
مودم سیپ ترانک تاینت مدل COMET 1624تماس بگیرید
مودم سیپ ترانک تاینت مدل GNTU 764/108تماس بگیرید
مودم سیپ ترانک تاینت مدل GNTU 764/104تماس بگیرید
مودم سیپ ترانک تاینت مدل GNTU 764/102تماس بگیرید
مودم سیپ ترانک تاینت مدل GNTU1520/402 New5,500,000 تومان
مودم سیپ ترانک تاینت مدل GNTU1520/408 New9,300,000 تومان
پیگتیل فیبرنوری سانگیگ SC APC OS2 2mm با روکش LSZH یک متریتماس بگیرید
مودم سیپ ترانک تاینت مدل GNTU1520/404 New8,100,000 تومان
کارت سرویس پان هواوی مدل XGSFتماس بگیرید
کارت سرویس پان هواوی مدل XGHDتماس بگیرید
کارت سرویس پان هواوی مدل XGBDتماس بگیرید
کارت سرویس VDSL هواوی مدل VDLE7,500,000 تومان
کارت سرویس پان هواوی مدل SHEBتماس بگیرید
کارت سرویس پان هواوی مدل GPMDتماس بگیرید
کارت سرویس پان 8 پورت هواوی مدل GPBHتماس بگیرید
کارت سرویس پان 16 پورت هواوی مدل GPFDتماس بگیرید
کارت سرویس پان ۸ پورت هواوی مدل GPBDتماس بگیرید
کارت سرویس پان کمبو هواوی مدل FLHFتماس بگیرید
کارت سرویس ADSL2+ هواوی مدل CALEتماس بگیرید
کارت سرویس ویس هواوی مدل ASRBتماس بگیرید
کارت سرویس تلفن هواوی مدل ASPB2,900,000 تومان
کارت سرویس ADSL هواوی مدل ADLE-32CH2,600,000 تومان
کارت سرویس ADSL هواوی مدل ADEFتماس بگیرید
کارت سرویس ADSL هواوی مدل ADEEتماس بگیرید
کارت کنترلی هواوی مدل CCUB (GP1A)تماس بگیرید
کارت سرویس ADSL هواوی مدل ADPE-64CHتماس بگیرید
ماژول BiDi SFP سیسکو GLC-BX40-U-iتماس بگیرید
ماژول BiDi SFP سیسکو GLC-BX40-D-Iتماس بگیرید
شلف OLT هواوی مدلMA-5800-X7تماس بگیرید
شلف OLT هواوی مدل MA-5683Tتماس بگیرید
شلف OLT هواوی مدل MA-5680Tتماس بگیرید
مودم ADSL/VDSL تاینت مدل nIAD RN-A3تماس بگیرید
مودم ADSL/VDSL تاینت مدل nIAD RN-A1تماس بگیرید
شلف OLT هواوی مدل MA-5603Tتماس بگیرید
مودم ADSL/VDSL ZTE مدل H168N650,000 تومان
ماژول SFP هوآوی CFP-100G-LR4تماس بگیرید
ماژول SFP هوآویCFP-100Gتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو QSFP-40G-LR4تماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو CFP-100G-LR4تماس بگیرید
ماژول SFP هوآوی10G-850nm-0.3Km-MM XFPتماس بگیرید
ماژول SFP هوآوی1310nm-1000Base-LX-SM ESFPتماس بگیرید
ماژول SFP هوآوی1.25G-1310nm-10Km-SM-ESFPتماس بگیرید
مدیا کانورتر تاینت مدل FNTU-761S12,600,000 تومان
FiberHome-02FGمودم فیبر نوری فایبرهوم مدل AN5506-02-FG1,200,000 تومان
مودم فیبر نوری فایبرهوم مدل AN5506-04-F

مودم فیبر نوری فایبرهوم مدل AN5506-04-FS

مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8120Cتماس بگیرید
مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8141A5تماس بگیرید
ماژول SFP هوآوی 10G-1310nm-10Km-SM-XFPتماس بگیرید
ماژول BiDi SFPتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو X2-10GB-ZRتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو X2-10GB-LX4تماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو X2-10GB-LRMتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو X2-10G-ERتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو X2-10G-SRتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو X2-10G-LRتماس بگیرید
مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8245Aتماس بگیرید
مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8245C2900,000 تومان
مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8346Mتماس بگیرید
مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8346Rتماس بگیرید
مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8541M

مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8545M5تماس بگیرید
مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8546MGM1-5dbi1,000,000 تومان
مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8245H-APC2,150,000 تومان
ماژول فیبرنوری سیسکو مدل XFP-10GER-OC192LRتماس بگیرید
ماژول فیبرنوری سیسکو مدل XFP-10GZR-OC192LRتماس بگیرید
ماژول فیبرنوری سیسکو مدل XFP-10G-MM-SRتماس بگیرید
ماژول فیبرنوری سیسکو مدل Xenpack-10GB-SRتماس بگیرید
ماژول فیبرنوری سیسکو مدل Xenpack-10GB-LR+تماس بگیرید
ماژول فیبرنوری سیسکو مدل Xenpack-10GB-ERتماس بگیرید
ماژول فیبرنوری سیسکو مدل Xenpack-10GB-ZRتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو SFP-10G-LRMتماس بگیرید
ماژول فیبرنوری سیسکو مدل XFP-10GLR-OC192SRتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو SFP-10G-ERتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو SFP-10G-SRتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو SFP-10G-LRتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو SFP-GE-Sتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو SFP-GE-Tتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو SFP-GE-Lتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو SFP-GE-Zتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو GLC-BX-Dتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو GLC-BX-Uتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو GLC-EX-SMDتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو GLC-ZX-SMDتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو GLC-SX-MMD189,660 تومان
ماژول SFP سیسکو GLC-FE-100EXتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو GLC-FE-100ZXتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو GLC-FE-100FXتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو GLC-FE-100LXتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو GLC-ZX-SMتماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو GLC-T470,000 تومان
ماژول SFP سیسکو GLC-SX-MMتماس بگیرید
پچ کورد فیبرنوری سانگیگ LC-LC UPC/UPC Duplex SM 2mm با روکش LSZH18,686 تومان | 31,143 تومان
تستر فیبر نوری OTDR اکسفو مدل FTB-700G V2تماس بگیرید
ماژول SFP سیسکو GLC-LH-SMD189,660 تومان
سوییچ شبکه سیسکو مدل SG350-28Pتماس بگیرید
مودم سیپ ترانک تاینت مدل GNTU1520/402

روتر شبکه سیسکو مدل 2921/K9تماس بگیرید
شلف OLT هواوی مدل MA-5608Tتماس بگیرید
مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8245H-UPC1,550,000 تومان