نکات انبار داری فیبر های نوری

فیبر های نوری در مقابل خم کردن،پیچاندن،کشیدن مفرط و ضربه بسیار حساس هستند زیر ممکن است روی کارایی آنها تاثیر چشم گیری بگذارد.بنابراین فیبر های نوری باید به خوبی نگهداری شوند.این مقاله در مورد ۵ دیدگاه درمورد نگهداری آنهاست.

قبل از انبار کردن:چگونه قرقره ی فیبر را به درستی حرکت دهیم

قبل از انبار کردن فیبر نوری،بسیار مهم است که آنها را به درستی جابجا و منتقل کنیم زیرا بسیاری از فیبر ها سنگین هستند.جابجایی با قرقره ی فیبر یکی از راه های معمول برای جابجایی فیبر می باشد.زمانی که بسیار سنگین هستند ناچار هستیم از یک لیفت تراک استفاده کنیم.هیچ وقت اجازه ندهید قرقره از هیچ ارتفاعی به زمین بیفتد.هنگام برداشتن از لیفت تراک هم مراقب باشید؛از یک وسیله ی مناسب برای بارگیری قرقره استفاده کنید.

مراقب باشید که هیچ قسمت لیفت تراک نباید با خود فیبر تماس داشته باشد.نحوه ی درست بارگیری در تصاویر زیر مشخص است: Image

بعضی از قرقره ها ممکن است آنقدر سنگین باشند که نیاز به جرثقیل برای بارگیری باشد.تحت این شرایط باید به نحوی قرقره را بلند کنیم که وزن به صورت مساوی تقسیم شود تا فشاری به فیبر وارد نشود. Image

نیازمندی های انبار داری فیبر های نوری

در کل ۴ نیازمندی اصلی در ادامه عنوان شده اند که باید هنگام نگه داری فیبر های نوری به آن توجه داشت.این نیاز مندی ها در کارایی کلی فیبر های نوری بسیار مهم هستند.

با کاور نگهداری کنید:همیشه کاور روی کابل ها را نگه دارید.روی آنها اطلاعات مهمی از قبیل توضیحات،اخطار ها،پهنای باند و طول سیم درج شده است.این اطلاعات بسیار حیاتی هستند.

قرقره را روی سطح صاف و برابر قرار دهید: هیچ گاه قرقره را مطابق تصویر روی زمین نگذارید.زیرا در این صورت فشار به آن وارد شده و ممکن است صدمه ببیند.هم چنین اطمینان حاصل کنید که قرقره روی سطح صافی قرار داشته باشد تا از هر جهت فشار برابر به آن وارد شود. Image

دو سر محافظ کابر را بر ندارید: اطمینان حاصل کنید که دو سر محافظ سر جای خود باشند؛در صورت جدا کردن آنها فیبر در مقابل رطوبت آسیب پذیر خواهد بود.هم چنین ممکن است گرد به آن وارد شود.

در هنگام تصویض قرقره بیش از حد فیبر ها را خم نکنید:در هنگام تعویض،شعاع قرقره جدید نباید کمتر از حد تحمل خم شدن فیبر ها باشد زیرا در این صورت ممکن است به آن آسیب وارد شود.

نکات ایمنی بعد از انبار کردن فیبر های نوری

برای ایمنی بیشتر،نکات زیادی برای استفاده از فیبر ها وجود دارد که توجه به آنها خالی از لطف نیست

  • همیشه از پیش بند یک بار مصرف استفاده کنید و همیشه غذا و نوشیدنی خود را خارج از محیط کار نگه دارید.زیرا اگر اجزای آن بلعیده شوند ممکن است باعث خونریزی داخلی شود.
  • همیشه از عینک های ایمنی،کلاه ایمنی و دستکش های محافط استفاده کنید.به هیچ وجه هنگام کار به چشمان خود دست نزنید.
  • هیچ وقت بصورت مستقیم به انتهای فیبر ها نگاه نکنید مگر اینکه مطمئن باشید در سمت دیگر منبع نوری وجود ندارد.
  • همیشه بعد از کار دستان خود را بشورید.
  • از ایزوپروپیل الکل استفاده نکنید؛زیرا آتش زاست.
  • همیشه در محلی به تهویه مناسب با فیبر ها کار کنید و نزدیک آنها سیگار نکشید/
کاربر سایت
ارسال دیدگاه