ویدئوی آموزشی عملکرد اسپلیتر در شبکه GPON

ویدئوی آموزشی عملکرد اسپلیتر فیبرنوری در شبکه GPON

عملکرد اسپلیتر

اسپلیتر فیبرنوری یک عنصر پسیو در شبکه میباشد که بارزترین محل استفاده آن در FTTH است و نیازی به برق ندارد و از تکنولوژی هدایت موج استفاده می کند که با ورودی سیگنال نوری را به سیگنال نوری را به چند خروجی با پاور کمتر ارسال می نماید.

که در شبکه های Point-To-Multi-Point کاربرد دارد.

که بارزترین محل استفاده آن در FTTH است.

این اسپلیتر 1:4 را نشان میدهد که سیگنال دریافتی از OLT را به 4 خروجی ارسال مینماید.

که در نهایت به 4 دستگاه ONT ختم میشود.

Capture4

اسپلیترهای رایج در بازار در دو نوع Steel Tube و کاستی تولید میشوند که محل کاربرد آنها متفاوت است ولی عملکرد یکسانی دارند.

اسپلیتر دارای تضعیف زیادی است به طور مثال افت سیگنال عبوری از یک اسپلیتر 1:16 حدودا 12db میباشد.

ارسال دیدگاه