فیوژن فیبر نوری

مکانیزم جوش در دستگاههای فیوژن به ۳ نوع است که با توجه به نوع تشخیص core و ساخت دسته بندی می‌شوند. مکانیزم های تشخیص core و تخمین افت محل جوش در دستگاه های فیوژن عبارتند از:
♦ L-PAS   یا همان ویدئویی
♦ LID:Light Injection & Detection
♦ CDS:Core Detection System

در روش ویدئویی تنظیم core ها با استفاده از دوربین ها و افت محل فیوژن هم به صورت تخمینی و از طریق مقایسه عکس محل فیوژن شده با عکس های داخل مموری دستگاه می باشد.

در روش LID ابتدا  توسط روش ویدیوئی کرها تنظیم اولیه می شوند و سپس توسط روش LID  و با تزریق نور از یک LED با طول موج ۱۳۰۰ نانومتر از سمت چپ دستگاه و با ایجاد مکروبند بر روی تار و در سمت دیگر با دریافت این نور به همین روش ، کرها کاملا تراز  میشوند .سپس افت محل فیوژن هم توسط همین سیستم LID اندازه گیری می شود.

فیوژن فیبر نوری

دستگاه کورنینگ x60 و X75 قابلیت استقاده از الکترودهای P&D  را دارند که علاوه بر عمر بالا نسبت به الکترودهای معمولی ، دقت بسیار بالاتری دارند و آرک را در یک خط مستقیم متمرکز میکنند و کیفیت فیوژن را بسیار بهبود می بخشند.

Fusion1
لوله هایی از کوارتز برروی الکترود ها نصب شده اند، که موجب هدایت آرک در راستای مورد نظر میشوند. استفاده دیگر از LID در هنگام فیوژن است، که پس از تراز نمودن کرها و دریافت بیشترین مقدار نور، فک ها قفل می شوند و آرک برقرار میشود، زمان لازم برای آرک به طور اتومات توسط دستگاه و با توجه به مقدار نور دریافتی از LID  مشخص میشود.

روش سوم هم که CDS : Core Detection System می باشد، بر مبنای روش ویدئویی است منتها پس از جلو آوردن کرها و تراز اولیه یک آرک کوچک توسط الکترودها زده میشود و با استفاده از نور آن آرک محل دقیق کر در کلدینگ با استفاده از دوربین ها مشخص میشود، اطلاعات توسط میکروپروسسور دستگاه پردازش شده و کرها با یکدیگر تراز میشوند.
مقایسه روش های مختلف جوش در دستگاه های مختلف فیوژن به شرح زیر میباشد .
از نظر میزان دقت به ترتیب
♦ LID
♦ CDS
♦ LPAS
از نظر سرعت اجرای جوش به ترتیب:
♦ Lpas
♦ CDS
♦ LID
کارشناسان فیبر نوری یک سری اصول را   قبل از فیوژن کردن باید رعایت کنند .که در شکل های زیر به آنها اشاره شده است .
اولین مورد زمانی رخ میدهد که دو تار فیبر نوری که قرار است فیوژن بشوند از کیفیت یکسانی نداشته باشند . در شکل زیر به خوبی نشان داده شده است که CORE تار سمت راست در مرکز تار قرار نگرفته است . در این مواقع افت نقطه فیوژن بیشتر از حد نرمال خواهد شد .

Fusion2

دومین مورد زمانی رخ میدهد که دو تار فیبر نوری در محور عمودی روبه بروی هم قرار نگرفته باشند و یک سمت پایین تر از سمت دیگر باشد . در این موارد حتما باید دستگاه تنظیم شود . شکل زیر بیان گر این مورد است:

Fusion3

سومین مورد که باید به آن توجه کرد برش صحیح تار فیبر نوری با CLEAVER  است و پس از برش زدن تمیز کردن تار با دستمال مخصوص و بدون پرز است. در شکل زیر کلملا مشخص است که برش به خوبی انجام نشده است و سطح مقطع فیبر نوری علاوه بر شکستگی کثیف شده است:

Fusion4

چهارمین مورد که باید به آن توجه کرد محل قرار گیری تارهای فیبر نوری در دستگاه فیوژن است که به آن v-groove گفته میشود .  این قسمت همیشه قبل از قرار دادن تارها ی فیبر نوری، میباید تمیز شود . چنان چه این قسمت کثیف باشد باعث عدم همترازی تارها می شود که در نقطه جوش باعث ایجاد افت بیشتر از حد نرمال خواهد شد .در شکل زیر این موضوع به خوبی مشخص شده است:

Fusion5

ارسال دیدگاه